Om Nybyggarkommissionen

Det finns idag en stor enighet kring problembilden, men desto mindre enighet kring lösningarna. Nybyggarkommissionens syfte var att lyfta upp frågan om bostadsbrist på den politiska agendan och framförallt skapa en samsyn om de åtgärder som Nybyggarkommission finner nödvändiga för att öka bostadsbyggandet.

Nybyggarkommissionen bestod av tre kommissionärer: Göran Persson, före detta statsminister, Agneta Dreber, tidigare borgarråd i Stockholm, generaldirektör och senast vd för Livsmedelsföretagen och Olle Wästberg, tidigare statssekreterare i finansdepartementet och generalkonsul i New York.

Kommissionärerna ledde Nybyggarkommissionens arbete och ansvarade för slutsatserna i det slutbetänkande som presenterades i januari 2014.

Nybyggarkommissionen gjordes möjlig genom finansiering från NCC, Nordea och Tyréns. Kommunikationsbyrån JKL fungerade som projektkansli för Nybyggarkommissionen.